KopwaartsVoor UWV

Voor UWV

Kopwaarts is de juiste weg voor specialistische re-integratie op het gebied van mentaal en psychisch verzuim. Wij zorgen voor duurzaam herstel, zodat mensen op de goede plek terecht komen en weer in hun kracht komen te staan. Door mensen te coachen op basis van ervaringsdeskundigheid op hbo-niveau, zorgen wij dat zij de juiste begeleiding krijgen voor mentaal en psychisch welzijn. Door een nauwe samenwerking tussen Kopwaarts en het UWV wordt de kans op een terugval aanzienlijk verminderd. 

Wanneer je als UWV of gemeente een aanmelding doet bij Kopwaarts starten we met een oriënterend gesprek met de cliënt. Na dit gesprek geven wij een heldere terugkoppeling en advies over het traject dat het best bij deze persoon past. Mentaal en/of psychisch verzuim heeft vaak een complexe ondergrond waar geen snelle oplossing voor bestaat. Onze gekwalificeerde en ervaringsdeskundige coaches zijn in staat de cliënt met de juiste persoonlijke aanpak te helpen.

Om cliënten, gemeenten en het UWV vooruit te helpen bieden wij verschillende trajecten: modulaire trajecten, werkfit trajecten en naar werk-trajecten. Daarnaast bieden we ook persoonlijke trajecten én trajecten voor naasten die vanwege mentale en psychische problematieken binnen het familiesysteem zijn uitgevallen.

Modulaire trajecten

Modulaire trajecten worden ingezet bij mensen die een aanzienlijke afstand tot de arbeidsmarkt hebben door psychisch en/of mentaal verzuim en weer aan het werk willen gaan maar nog niet de juiste handvatten en connecties hebben richting hun herstel. Voorbeelden van modules zijn werkoriëntatie, begeleiding bij het vinden van passend werk, ondersteuning bij het starten met werken, en begeleiding op de werkvloer. Het doel is om de werknemer stap voor stap te begeleiden naar een passende werkplek of terugkeer naar de eigen werkplek, rekening houdend met zijn of haar mentale en psychische gesteldheid. De cliënt gaat samen met een persoonlijke coach aan de slag om een op maat gemaakt stappenplan te ontwikkelen. Dit stappenplan helpt de cliënt dichter bij de arbeidsmarkt te komen en omvat zowel de geplande acties als eventuele andere afspraken. Door onze kennis en ervaring maken we de clienten bewust, bieden inzicht en handvatten en ondersteunen we hen in het zetten van de eerste stappen richting herstel naar psychisch en mentaal welzijn.

Werkfit traject

Mentale en psychische problemen kunnen voortkomen uit en  hebben invloed op, diverse levensgebieden. Tijdens het werkfit traject richten we ons op deze gebieden en werken we toe naar emotioneel, fysiek, sociaal, financieel, relationeel én spiritueel herstel. Voor een cliënt is dit een spannend en moeilijk proces, omdat er veel naar boven kan komen zoals onderdrukte emoties, grondoorzaken van de psychische problemen en de impact die dit heeft op de diverse levensgebieden. Een werkfit traject is maatwerk en sommigen hebben langer begeleiding nodig dan anderen. Het einddoel is voor iedereen gelijk: een CV en een zoekrichting voor een bijpassende baan.

Naar werk-traject

Als een cliënt de voorgaande trajecten bij Kopwaarts succesvol heeft doorlopen, dan is de basis gelegd voor het re-integratietraject. De cliënten zijn klaar voor de volgende stap: aan de slag gaan bij een werkgever door middel van het naar werk-traject. Ze hebben geleerd waar hun sterke punten liggen en hebben zelfvertrouwen opgebouwd om dit ook uit te stralen naar werkgevers. Het uiteindelijke doel in het naar werk-traject is om werk te vinden dat écht bij een cliënt past en waar de cliënt weer ervaring op kan doen. Ook dit traject is maatwerk waarbij verantwoorde opbouw en begeleiding essentieel is.

Hoe kan Kopwaarts helpen?

Kopwaarts is specialist in re-integratie bij mensen met mentale en psychische problemen. Daarnaast werken we continu aan een grotere maatschappelijke bewustwording rond mentaal en psychisch welzijn. Door de jaren heen hebben we ontzettend veel ervaring en kennis opgedaan. Kennis die we ook graag met jou delen! Dit doen we door actief het gesprek aan te gaan en trainingen te verzorgen voor bijvoorbeeld arbeidsdeskundigen, werk- en re-integratiecoaches en artsen. Ook dragen we bij aan deze bewustwording door lezingen te geven op congressen en bijeenkomsten.

Neem contact op