KopwaartsVoor werkgevers

Voor werkgevers

Kopwaarts is gespecialiseerd in re-integratie en coaching van medewerkers waarbij er sprake is van mentaal en psychisch verzuim. Wij hebben oog voor zowel medewerker als werkgever en zijn daarom hét re-integratiebureau als het gaat om mentaal en psychisch verzuim.

Kopwaarts begeleidt jaarlijks honderden cliënten op weg naar re-integratie. Door onze opleidingen en ervaring zijn wij in staat om werkgevers te ontzorgen en zowel cliënten als werkgevers volledig te begeleiden. Dit doen we door bijvoorbeeld het uitvoeren van een adequaat traject of het zorgen voor werkhervatting voor einde wachttijd; uiteraard conform Wet Verbetering Poortwachter. Altijd met een gedegen plan van aanpak! Daarnaast voeren wij de benodigde gesprekken met de arbodienst, bedrijfsarts en de betreffende organisatie.

Wij hebben oog voor zowel medewerker als werkgever en zijn daarom hét re-integratiebureau als het gaat om mentaal en psychisch verzuim.

Door een nauwe samenwerking tussen Kopwaarts en jouw organisatie wordt de kans op een terugval aanzienlijk verminderd.

1e, 2e en 3e spoor re-integratie

Wij ondersteunen werkgevers, casemanagers, arbodiensten en bedrijfsartsen in het uitvoeren van 1e, 2e en 3e spoor re-integratie. De voorwaarden vanuit wet verbetering poortwachter voor een adequaat traject kennen wij maar al te goed. Wij leveren alle trajecten UWV proof af. Ook voor outplacement kun je contact opnemen.

Psychisch en mentaal verzuim is complex en vraagt om zorgvuldige begeleiding. Naast dat er sprake is van een kwetsbare situatie bij de medewerker kan dit ook resulteren in hogere kosten door bijvoorbeeld verminderde productiviteit,  een verstoring van de werksfeer en het kan zelfs aanleiding geven tot veiligheidsrisico’s en andere problemen op de werkvloer. Voor een werkgever is het bij een psychisch of mentaal uitgevallen medewerker vaak moeilijk te bepalen hoe de re-integratie het beste aangepakt kan worden en op welk tempo dit moet plaatsvinden. Wij begrijpen de uitdagingen die hiermee gepaard gaan en erkennen de machteloosheid die je hierbij kunt voelen. We houden  rekening met jouw belangen als werkgever en zetten ons in op een passend traject gericht op herstel.

Hoe verloopt het proces?

Worden wij vanuit de HR-afdeling van een organisatie of vanuit een medewerker zelf benaderd? Dan vindt er allereerst een gesprek plaats met zowel HR als met de medewerker. Op basis van dit gesprek wordt er vanuit Kopwaarts een coach ingezet die het beste bij deze situatie past. Deze coach gaat vervolgens aan de slag met het opstellen van een re-integratieplan conform FML, vanzelfsprekend rekening houdend met beperkingen. Hierna wordt er een persoons- en zoekprofiel opgesteld en wordt er een sollicitatie frequentie afgestemd.

Na deze uitgebreide voorbereidingen wordt de medewerker zorgvuldig door ons begeleid en volgt er een driemaandelijkse evaluatie met alle betrokken partijen. Ook het benodigde contact met de arbodienst en bedrijfsarts nemen wij uit handen. Door deze regelmatige evaluaties en heldere communicatie werken we samen naar het ultieme doel: duurzame re-integratie. Mét UWV-waardige rapportages natuurlijk.

Neem contact op