KopwaartsKosten mentaal verzuim voor bedrijven en het belang van preventie

mentaal verzuim en preventie

De laatste jaren stijgt het langdurige verzuim bij medewerkers met mentale en/of psychische klachten. Meer mensen vallen uit door stressgerelateerde klachten en de duur van het verzuim is langer. Bijna een kwart van al het verzuim in 2023, werd veroorzaakt door langdurige stressgerelateerde klachten.De kosten van mentaal verzuim en het belang van preventie en tijdige ondersteuning zijn groter dan ooit (bron).

Naast de grote impact die dit op de medewerker heeft, ervaart ook het bedrijf aanzienlijke gevolgen, namelijk:

Directe kosten

 • Loonkosten: Het salaris van de werknemer dat doorbetaald moet worden tijdens de periode van verzuim.
 • Kosten voor vervanging: De kosten voor tijdelijke krachten of overwerk van andere werknemers om het werk over te nemen.

Indirecte kosten

 •  Productiviteitsverlies: Verminderde output door de afwezigheid van de werknemer.
 • Kwaliteitsverlies: Mogelijke daling in de kwaliteit van het werk door minder ervaren vervangend personeel.
 • Verlies van kennis en ervaring: Het tijdelijke verlies van specifieke kennis en ervaring die de werknemer met zich meebrengt.

Verborgen kosten

 •  Beheerskosten: Tijd en geld besteed aan verzuimbeheer en administratieve taken.
 • Verhoogde werkdruk voor collega: Mogelijke toename in stress en werkdruk voor de collega’s die het werk moeten overnemen, wat weer kan leiden tot meer verzuim.
 • Klantenimpact: Mogelijke negatieve impact op de klantenservice en klanttevredenheid.

Kosten gemiddeld verzuimtraject

Gemiddeld kost een verzuimdag tussen de  €250 en €400 en duurt een verzuimtraject door mentale klachten tussen de 240 en 300 dagen.  De totale kosten voor een gemiddeld verzuimtraject bedragen dan:  240 dagen x €250 per dag = €60.000

De impact van wachttijd in de GGZ

De gemiddelde wachttijd in de GGZ is momenteel 14 weken (98 dagen). Gedurende deze wachttijd blijft de werknemer vaak thuis, wat de kosten  en duur van verzuim verder doet oplopen. Door inzet van Kopwaarts kan deze wachttijd effectief overbrugd worden, waardoor werknemers sneller weer aan de slag kunnen.

Laten we berekenen wat het scheelt aan verzuimkosten wanneer Kopwaarts wordt ingezet om deze 14 weken te overbruggen:

 • 14 weken x 5 werkdagen = 70 dagen
 • Verzuimkosten per dag = €250
 • Kosten van  dagen verzuim = 70 dagen x €250 = € 17.5000

Kopwaarts biedt naast re-integratietrajecten ook preventieve en ondersteunende trajecten aan zoals trainingen of coaching tijdens wachttijd. Wij werken met een team van coaches die HBO-gecertificeerd, ervaringsdeskundig en gericht op herstel zijn. Daarnaast bieden we diverse specialisaties en trainingen aan. Hierdoor kunnen we snel en op maat de juiste ondersteuning aanbieden.

Door te investeren in preventie en wachttijdondersteuning kunnen bedrijven niet alleen de kosten van mentaal verzuim aanzienlijk verlagen, maar ook de algehele gezondheid en tevredenheid van hun werknemers verbeteren.

Neem contact met ons op om te ontdekken hoe wij uw organisatie kunnen ondersteunen bij het beheersen en voorkomen van mentaal verzuim.

Contact