KopwaartsUWV

Kopwaarts is de juiste weg voor specialistische re-integratie op het gebied van mentaal en psychisch verzuim. Wij zorgen voor duurzaam herstel, zodat mensen op de goede plek terecht komen en weer in hun kracht komen te staan. Door mensen te coachen op basis van ervaringsdeskundigheid op hbo-niveau, zorgen wij dat zij de juiste begeleiding krijgen voor mentaal en psychisch welzijn. Door een nauwe samenwerking tussen Kopwaarts en het UWV wordt de kans op een terugval aanzienlijk verminderd.

Wanneer je als UWV of gemeente een aanmelding doet bij Kopwaarts starten we met een oriënterend gesprek met de cliënt. Na dit gesprek geven wij een heldere terugkoppeling en advies over het traject dat het best bij deze persoon past. Mentaal en/of psychisch verzuim heeft vaak een complexe ondergrond waar geen snelle oplossing voor bestaat. Onze gekwalificeerde en ervaringsdeskundige coaches zijn in staat de cliënt met de juiste persoonlijke aanpak te helpen.

Om cliënten, gemeenten en het UWV vooruit te helpen bieden wij verschillende trajecten: modulaire trajecten, werkfit trajecten en naar werk-trajecten. Daarnaast bieden we ook persoonlijke trajecten én trajecten voor naasten die vanwege mentale en psychische problematieken binnen het familiesysteem zijn uitgevallen.

Neem contact op