KopwaartsVerschil mentaal & psychisch verzuim en impact werk

Mentaal verzuim - verschil en impact op de werkvloer

Het is belangrijk om het verschil te maken tussen mentaal en psychisch verzuim en te weten welke impact dit heeft op de werkomgeving. We hebben het hier namelijk over twee termen die regelmatig door elkaar worden gebruikt maar totaal verschillende aspecten van de gezondheid van werknemers omvatten.

Wat is mentaal verzuim?

Mentaal verzuim verwijst naar afwezigheid of verminderde productiviteit als gevolg van mentale gezondheidsproblemen denk aan stress, spanning, burn-out, of depressie. Werknemers kunnen worstelen met de gevolgen van deze problemen, die zichtbaar worden op het werk zoals, concentratieproblemen, mentale afwezigheid, verminderde motivatie en (ernstige) vermoeidheid.

Met mentaal bedoelen we alles wat te maken heeft met de geestelijke (mentale) processen en functies van de mens. Zoals gedachten, emoties, herinneringen, besluitvorming, perceptie en nog veel meer. Wanneer we spreken over mentaal welzijn bedoelen we over het algemeen een staat van emotioneel en psychologisch welzijn, waarin een individu in staat is om te gaan met stress, emoties te reguleren en effectief te functioneren in het dagelijks leven en relaties te onderhouden.

Impact op de werkvloer

De oorzaken van mentaal verzuim komen vaak voort uit een combinatie van persoonlijke en werkgerelateerde situaties. Zoals bijvoorbeeld impactvolle levensgebeurtenissen als overlijden, scheiding of schulden. Maar ook hoge werkdruk, gebrek aan een steunsysteem, problemen met stress- en emotieregulatie, en onduidelijke verwachtingen of gebrek aan controle over het werk, kunnen leiden tot mentaal verzuim.

Mentaal verzuim kan een aanzienlijke impact hebben op de werkvloer, resulterend in verminderde productiviteit, toename van fouten, en zelfs conflicten tussen teamleden. Het kan ook leiden tot hogere verzuimcijfers en een negatieve invloed hebben op de algehele bedrijfscultuur en welzijn.

Het verschil met psychisch verzuim

Psychisch verzuim daarentegen is specifiek gerelateerd aan ernstige psychische aandoeningen zoals angststoornissen, bipolaire stoornis, of schizofrenie. Deze aandoeningen vereisen vaak langdurige afwezigheid van het werk en gespecialiseerde behandeling.

Belang van preventie

Als werkgevers is het cruciaal om zowel mentaal als psychisch verzuim serieus te nemen en te streven naar een ondersteunende werkomgeving. Preventieve maatregelen, zoals training, voorlichting en bewustwordingsprogramma’s, kunnen een significant verschil maken in het bevorderen van de mentale gezondheid van werknemers en het verminderen van verzuim.

Bij Kopwaarts begrijpen we de complexiteit van mentaal en psychisch verzuim. Onze jarenlange ervaring met re-integatie, ervaringsdeskundigheid en herstelgerichte benadering zorgt ervoor dat onze coaches juist weten af te stemmen op de behoefte van de cliënt en persoonlijke, multidisciplinaire ondersteuning bij re-integratie bieden. Werkgevers kunnen vertrouwen op onze expertise en zorgvuldige aanpak.

Je bent welkom om contact met ons op te nemen voor meer informatie of een casus te bespreken.

Contact